#عجایب 2017 کشف شهاب سنگ 30 تنی در آرژانتین

#عجایب 2017 کشف شهاب سنگ 30 تنی در آرژانتین

#عجایب 2017
کشف شهاب سنگ 30 تنی در آرژانتین

ﮐﺸﻒ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ۳۰ ﺗﻨﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۸۰۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ

منبع//فرا زمینی ها

شهاب سنگ عظیم در آرژانتین

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...