تصاویر جدید از کشتی فضایی در مجاورت خورشید...تاریخ دقیق عکس ۲۰۱۹/۱/۲۰

تصاویر جدید از کشتی فضایی در مجاورت خورشید...تاریخ دقیق عکس ۲۰۱۹/۱/۲۰

تصاویر جدید از کشتی فضایی در مجاورت خورشید...تاریخ دقیق عکس ۲۰۱۹/۱/۲۰

عکس منتشر شده از سایت اکسپرس

#نجوم #حقایق_پنهان

کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها

فرازمینی ها

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...