ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﻻﺭ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ

ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﻻﺭ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ

ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﻻﺭ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...