ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺍﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ

فرا زمینی ها

مریخ و حیاط


نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...