ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .

ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .

ﻣﻨﺠﻤﺎﻥ : ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ...... ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .... ﮔﻮﯼ ﮔﺎﺯ ﮐﻪ 570 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ

فرا زمینی ها

ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...