ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺭِ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ
ﻗﺪﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ

فرازمینی ها

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...